GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİLER

FIRTINA DERESİ- VADİSİ

Rize- Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan firtinava vadisi; Fırtına deresi ve kollarının kapsadığı alanlarla anılmaktadır. Çeşitli kolların bir araya gelmesiyle oluşan fırtına deresini besleyen en önemli kaynakları, Kale deresi ve Hemşin deresidir. Bu iki dere “Şebek” denen mevkide birleştikten sonra “Fırtına Deresi” isimini almaktadır. Yerle halk bu birleşmeden oluşan dereye “Büyük Dere” de demektedir. Büyük derenin çıkış noktası “Verçenik” dağıdır. “Çat” mevkiine kadar bir çok küçük akarsuyla debisini artıran Fırtına deresine burada, Garmik sırtlarından çıkıp Elevit Vadisinde Haçevanak deresiyle buluşarak Çat ‘a ulaşan Elevit deresi eklenmektedir. Vadinin ikinci büyük kolu olan, Hala deresine kadar da yine bir çok irili ufaklı akarsuyu kendine katan Fırtına deresi; Çamlıhemşinde Hala deresiyle birleşmektedir.

Hala Deresinin ana çıkış noktası Kaçkar Dağı’nın etekleridir. Bir kolu Avusör Deresi ile komşu Ceymakcur-Balakcur Deresi ise Kemerli Kaçkar’dan(3600m.)süzülüp gelirler. İkinci kolu ise Memişefendi Tepesi’nin(3400m.) yamaçlarındaki Samistal eteklerinden çıkıp Ayder Kaplıcalarına dökülen ve bir parçasını Gelintülü Şelalesinin oluşturduğu Hazindak Deresidir. Hala Deresinin diğer bir kolu ise sularını Altıparmak Dağı(3562m.)’ndan alan Tar Deresi’dir.Tar deresi üzerinde 350 metreden akan “bulut” şellalesi mevcuttur. Büyükdere’nin en önemli ve bakir kollarından biri de Apevanak sırtlarından kaynağını alan,Palovit ve Amlakit vadilerini geçip,Meğo Vadisine ulaşmadan Virandere ve Samistal deresi ile buluşarak Türkiyenin belkide en önemli kanyonlarından birini oluşturan Palovit deresidir.Hala ve Büyükdere irili ufaklı birçok dereden sonra en son aşağılarda, Kaynağını yine Altıparmaklardan alan ve en büyük kollardan biri olan Laz Deresi ile buluşurak Fırtına Deresini oluşturur ve Ardeşen sınırlarında denize dökülür.

National geographic dergisinde Fırtına vadisi hakkında ayrıca şu bilgilerde verilmektedir. “Fırtına vadisi; üst kratese yaşlı (99-65 milyon yıl), geniş alanlara yayılmış volkanik ve sedimenter (çökel)kayaların karışık olaraka bulunduğu alanda yer alıyor. 2200-3000 metrelerde kuvaternre yaşlı buzul aşındırmalarınınşekillendirdiği sarp morfolojide yer alan karbonifer yaşlı 354-290milyon yıl) granitik kayaların kayalarında içinde yer aldığı ve çoğunluğu volkano sedimenter kayalardan oluşan malzeme, yoğun sellenmeler ve heyelanlarla genç çökelleri oluşturuyor.”

Fırtına vadisi ve özellikle kaçkarlar hakkında verilecek diğer bir bilgi ise, oldukça fazla olan buzul gölleridir. Kaçkarlarda buzulların eriyerek ortadan kalkması sonucu genellikle daire ve oval şekilde yüzeye sahip olan bu göllerin başlıcaları; Yöresel tabirlerle Şoroğ, Sarınçof, Yıldızlı, Çermeş, Kumlu, Kara göl. v.s dır.

Yer yüzü, altından değerlidir