BÖLGEYE SERZENİŞ

Denk ederler yükleri
Bağlanır çuval ağzı
Göçler yürür yaylaya
Aşar kanlı boğazı

Sen karşıdan ben beri
Bağırdın da duymadım
Geçtim Kanlı Boğaz’dan
Öyküsünü sormadım.

Kanlı boğazdan baktım
Dağın dibinde ilçe
Dizili üç beş yapı
Girmişler hep iç içe

Fırtına vadisinde
Tarih kendini saklar
İlçeden de görünür
Makrevis de konaklar

Dağda vurdum kekliği
Biraz sert idi eti
Golona şimşirliği
Yalan dünya cenneti.

Deredüz de değirmen
Un ederdi arpayı
En son köyü terk etti
Tüylü oğlu Fahri dayı.

Kurukop’tan görünür
Varoş’ta toprak evler
Virane olmuş hepsi
Dökülüyor duvarlar

Çiçeklinin başında
Yabanı tavuk folu
Eskiden patikaydı
Şimdi şosedir yolu

Kaçkar dağı yüksek dağ
Eksilmez başından kar
Kar olmasa da bile
Buz gibi suları var.

Pileki tav almadan
Elini vur hamura
Ne denirdi Türkçe de
Acaba kılambur’a

Öğrendik dedemizden
Hem elifi, hem lamı
Türkçe de var mı acep
Cugal’in da anlamı

Çamlıhemşin güzeldir
Gören onun hayranı
Hiç içtiniz mi acep
İstikan’dan ayranı

Kaynatırlar kaymağı
Vururlar mısır unu
Hoşmeri çok yağlıdır
yoğurtla ye sen onu

Yer yüzü, altından değerlidir