İÇİNDE DEĞİRMEN OLAN

DEĞİRMEN

Derede değirmeni
Akşamdan nöbetledim.
Sabahladım başında
Yar yolunu bekledim.

Değirmenin ayağı
Yüksek kalmış öğütmez
Gitti yarim gurbete
Gözümü uyku tutmaz

Kara taş değirmende
Çektim mısır ununu
Başını dik tut ama
Sıktırma ümüğünü

Yer yüzü, altından değerlidir