İÇİNDE SERENDER OLAN

SERENDER

Serender’in üstüne
Telden ederler kiler
Nerde eski sevdalar
Nerde eski türküler.

Serender’e var sandık
İçinde hurmayla dut.
Ben seni unutamam
Sen unutursan unut.

Astım da kurumadı
Serender de mısır’ım
Uğrayamadım size
Vardı pek çok kusurum

Kırdı daldan hurmayı
Yaydı Serender’ine
Barajlar kurulurmuş
Kaçkar derelerine.

Yer yüzü, altından değerlidir