TAŞLAMALAR

TAŞLAMALAR!

Duman geldi aşağıdan
Yittim güzelim yittim
Hemşerim öyle dedi
Aldım anamı gittim.

Ha buradan aşağı
Ata vurdum yuları
Ne olacak uşaklar
Çiftçilerin halları

Karadeniz uşağı
Hem asabi hem yiğit!
Dalda kalmışsa fındık
Ananı da alda git

Yaylanın çimenine
Sereceğim kilimi
Yine çok sivrilendi
Keseceğim dilimi

Aldılar oyunuzu
Yan gelip yatacaklar
Sadece köyler değil
Suyu da satacaklar.

Dedemizden kalmıştı
Yatır, yatır ormanlar
Ormanı dertlenirken
Satlığa çıktı sular.

Yer yüzü, altından değerlidir