FINDIKLI

FINDIKLI:

GENEL BİLGİLER

Fındıklı, Rize İlinin 60 Km doğusunda yer alan bir sahil ilçesidir. Yüzölçümü 409 Km olanilçenin doğusunda Arhavi, batısında Ardeşen, Güneyinde Yusufeli ilçeleri ve kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrili olup, 13 Km. kıyı şeridi vardır. Kıyıda çok az olan düzlük alanlar kaçkarlaradoğru, tepeler ve dağlar şeklinde yükselir. Vadiler arasında yer yer düzlükler mevcuttur. İlçe topraklarını Sümer, Arılı ve Çağlayan derelerinin etrafındaki vadiler oluşturur. Bu dereler boyunca otlaklar ve yaylalara rastlanır. Kaçkar eteklerine doğru yükseldikçe daimi kar sınırları ile karşılaşılır.

TARİHİ BİLGİ

Fındıklı ilçesi Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’un fethinden sonra Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Önceden bölgede Tiranlılar, Makedonyalılar ve Bizanslılar yaşamıştır. 1886 yılına kadar “KARYE” (Köy ile Nahiye arasında idari birim) olan Fındıklının eski adı VİÇE’dir. Kaynaklara göre Viçe 1887 yılında Hopa ilçesine bağlı bir nahiye oldu. 1.6.1933 tarihinde Artvin vilayeti Çoruh adı ile Rize iline bağlanmıştır. Üç yıl Rize ye bağlı olan Arvin–Çoruh 1936 da Rize ‘den ayrılmıştır.Artvin ayrılırken Rize ye bağlı olarak sadece Pazar ilçesi kalmıştır.Viçe –Fındıklı o tarihlerde bucak durumunda olduğu için Çoruh-Artvin iline bağlı bir ilçe olan Hopa’nın bir bucağı durumunda Artvin’ebağlı idi. 11 Haziran 1947 tarihinde çıkarılan 5071 sayılı yasa ile Viçe bucak olmaktan çıkarılıp İlçe haline geldi. 27 Kasım 1953 yılında çıkan 6190 sayılı kanun ile Artvin ilinden alınıp Rize iline bağlandı.

Eski ismi VİÇE olan kazada tarihini yansıtan bir kaç eser günümüze kadar gelmiş ve meraklılarının görmek için ziyaret ettiği mekanlar olarak bu gün varlıklarını sürdürmektedirler. Bu tarihi eserlerden bazıları şunlardır;

Fındıklı Merkez camii, Meyveli köyü camii ve bunların yanında bazı özel şahıslara ait olan; Çağlayan Mustafa Hacaloğlu evi, Hurşit Bey Evi dir. Bunların yanında Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan Kemer taş köprülere, Fındıklı dereleri üzerinde de rastlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi, Abu deresi üzerinde kurulmuş olan çağlayan köprüsüdür.

YAYLALAR

Fındıklı ilçesi iki dere yatağının arasında kurulmuş ilçe merkezinden iki büyük derenin berrak sularının aktığı nadir güzellikte bir ilçedir.Bu iki dere vadisi ve kollarında eşsiz güzellikte görüntülerle her zaman karşılaşmak mümkündür. Oldukça uzun yataklara sahip bu iki dere vadisi nin zirvelerinde dünyanın en güzel yaylaları mevcuttur. Çağlayan vadisinde Gürci Duzi (Gürcü Düzü) olarak bilinen mevkiden yukarılara doğru Pahsalar, Meşe, Çatak, Çamlık, Sırtyayla, Taşyayla, Öküzboğan, Çor ve Taş yayla gibi yaylalara ulaşılabilmektedir. Bu yaylalar konuksever insanları ile yaz aylarında ilçemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Arılı ve Sulak dereleri boyunca da yaylalarımız mevcuttur. Bunlardan sahildeki bütün ilçelerimizden görülebilen oldukça yüksek Zuğu Yaylası ayrı bir güzelliktir. Sahile en yakın görünen ancak rakımı çok yüksek olan bu yayla “sığır vanağı “olarak da bilinmektedir. Geçmişte Ihlamurlu, Sulak, Cennet, Doğanay ve Çınarlı köylerinin ortaklaşa kullandıkları bu yaylanın vanak olarak tabir edilen bölümünde yaklaşık 40 adet yayla evi bulunmaktadır. Bugün bu evlerin bir çoğunun harabeye dönüşmüş olması buralarda ömür geçirmiş insanlarımız için bir üzüntü kaynağı halindedir.

Fındıklı yaylalarının hiçbirine halen Fındıklı İlçesinden yol gitmiyor olması ilçemizde büyük bir eksikliktir. Yörenin doğal güzelliklerine zarar vermeyecek, onları tahrip edilmesine araç edilmeyecek nitelikte olması kaydı ile yayla eteklerine kadar araba yollarının yapılması artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Günümüzün önemli bir turizm kaynağı ise bölgenin ekolojik yapısı gereği henüz yitmemiş bitki örtüsü ve dere vadilerindeki ormanlık alanlardır. Karadeniz derelerinin vadisel özelliklerini taşıyan bu dere vadilerimiz kaçkar dağlarına kadar uzanmaktadır. Bu turistik değerlerin bilincinde olan ve doğayı ve dereleri kurutacak olan baraj yapımlarına bölge halkı hararetle itiraz etmektedir.

Yer yüzü, altından değerlidir