HEMŞİN

HEMŞİN:

TARİH

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’un fethi ile birlikte Rize ve çevresi de Osmanlı toprakları-na katılmıştır. 1486 ve 1534 tarihli Trabzon sancağı Mufassal Tapu tahrir defterlerine göre bölgenin mer-kezi yönetime bağlandığını görüyoruz. Bu kayıtlara göre Kaza-i Hemşen’e (Hemsin Kazası) bağlı 34 köy bulunuyordu. Hemsin kazasının; Hemsin, kara Hem-sin, Eskanos(Senos- Kaptanpaşa) olmak üzere üç nahiyesi vardı. 1536 tarihinde yapılan yeni bir idari tak-simatla Hemsin, ispir sancağına bağlanmıştı.

1600 tarihli kaynaklarda da bu sancağa bağlı olduğu görülür. 1753 ve 1831 tarihli tapu kayıtları ile ilgili belgelerde de Hemsin kazasının Trabzon sancağına bağlı olduğu yazılmaktadır. 1836 yılında yapılan yeni bir taksimatla Atina (Pazar) ilçe, Hemşin’de Pa-zar’a bağlı bir nahiye olur. Daha sonra 1856-1857 yıllarında Hemşin’in kaza olduğu bilinmektedir. Ancak 1878 yılında Berlin Antlaşması ile yapılan yeni bir idare düzenleme ile Çoruh iline bağlı bir bucak olan Hemşin, 1904 tarihinden sonra da Trabzon’a bağlı olduğu görülmektedir.

05.03.1916 tarihinde Rus işgali sonucunda Hemsin, Batum Sancağı’na bağlı olarak yönetilmeye başlanmıştır. 15.08.1918 tarihinde Rus işgalinin kaldırılması sonucunda da Hemsin tekrar Osmanlı impa-ratorluğu yönetimine girmiştir.

Cumhuriyet dönemi ilk idari taksimat 20.04.1924 tarihinde yapılmış; yapılan bu taksimatla Hemsin tekrar Pazar’a bağlı bir bucak olmuştur.

Son olarak 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Hemsin yenidin ilce olarak kurulmuş; 19.08.1991 tarihi itibariyle teşkilatlanmaya başlamıştır. Böylece 133 yıl sonra Hemsin ilçe olma statüsüne yeniden kavuşmuştur.

İDARİ YAPI

Hemşin ilçesi bir belediye ile yerel düzeyde idare edilirken, İlçeye bağlı 8 köy ve 4 mahalle mevcuttur.

Mahallelerin isimleri;

Ortaköy,

Bahar (Badara),

Mutlu (bodollu),

Yeniköy

Köylerinin isimleri ise;

Akyamaç (Tecina),

Bilen (Tepan),

Çamlıtepe (Nefsi Zuğa),

Nurluca (Çaneva),

Hilal (Sasğirli),

Kantarlı

Levent (Çoço),

Yaltkaya (Ğomlo)

Badara

TURİZM

Bölge turizm açısından oldukça zengin bir kimliğe sahiptir. Bölgedeki yaylalar ve tarihi İpek Yolunun güzergahi olan Üsküt Dağı geçişi merak edilen yerlerin başında gelirken, bölgenin tarihi dokusunu ortaya koyan, kemer köprüler, Eski taş ve Ahşap konaklar Görülmeye değer yerlerdir.

Bu küçük ilçemiz için söylenebilecek ek bilgiler ise, bölgede yetişen bal ve yöreye özgü yapılış biçimleri ile üretilen hayvansal ürünlerde oldukça önemlidir. Gerçi günümüz koşullarında hayvancılığın yok denecek kadar olmadığı bölgede bunlardan söz etmenin elbetteki pek anlamı yoktur. Ancak Muhlama denen meşhur yöresel yemeğin özel peynirininde Hemşinliler tarafından üretildiğini unutmamak gerekir.

Yer yüzü, altından değerlidir