KALKANDERE

KALKANDERE :

İlçenin bilinen en eski adi Kara dere ‘dır. Rivayete göre ilçenin Kara dere adını alması; Dere yatağındaki taşların suyun rengini kara gösterdiğinden ötürü Kara dere dendiği varsayılmaktadır. Kara derenin adının Kalkan dere olarak değiştirilmesinde ise yine bir rivayet söz konusudur. Bu da Derenin zaman zaman taşmasından dolayı “Kabaran dere” anlamına gelen “Kalkan dere” denmiş olabileceğidir.

Kalkan derenin kendine özel bir tarihi olmadığı için Rize’nin tarihi ile özdeştir. O anlamda tarihi hakkında ki bilgileri Rize tarihinden elde edebiliriz.

İLÇENİN İDARİ YAPISI :

Rizeye bağlı bir Bucak iken; 1957 yılında ilçe olan Kalkan dere, Rize merkez, İyi dere, İkiz dere ve Of ile sınırdaştır.
İlçeye bağlı 2 belediye (Kalkan dere Merkez Belediyesi ve Yol başı Belde Belediyesi) ve 20 köy bulunmaktadır.

KÖYLER:

Çağlayan (Vandri), Çayırlı (Silyan), Dilsizdağı (taserik), Dülgerli (Maşer), Esen dere , Fındıklı, Geçitli (Tivranoz), Hurmalık (Andra), Hüseyin hoca (Sıvana), İnci , Kayabaşı, Ormanlı (Patir), Seyran tepe (Vandri), Soğuksu (Çuhma), Ün alan (Filavuz), Yeni geçitli , Yeni köy, Yeşilköy (Fasteri), Yokuşlu (Silyan) ve Yumurta tepe (Arev) Köyleridir.

Ayrıca Kalkan dere Merkez Belediyesine bağlı 12 mahalle,

MERKEZ MAHALLELER:

Adalar, Aksu (Pasalet), Aşağı tatlı su (Katakoloz), Cevizlik (Tonik), Dağ dibi, Kuru köy, Kızıl toprak, Medrese (Toğli), Soğuksu, Tasçılar (Tulun), Yukarı tatlı su ve Yenimahalle (Maremit) Mahallesi’dir.

YOLBAŞI BELDESİ MAHALLELERİ:

Armutlu, Cumhuriyet, Camii, Düz, Merkez ve Sırt Mahallesi’dir.

Yer yüzü, altından değerlidir